Lịch Làm Việc Từ: Thứ 2 - Thứ 7 | Sáng từ 8H - 17H (028)38.124.112 - 0934080949
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

deton
Hotline Thành Công
images

Sản phẩm

 • Quạt hút xách tay Deton STHC-45

  Quạt hút xách tay Deton STHC-45

  4.155.000 VND
  (1)
 • Quạt hút xách tay Deton STHC-40

  Quạt hút xách tay Deton STHC-40

  3.466.000 VND
  (1)
 • Quạt hút xách tay Deton STHC-35

  Quạt hút xách tay Deton STHC-35

  2.789.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton BT35-11-3.15A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton BT35-11-3.15A

  3.190.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục tròn Deton T35-4A-1.1

  Quạt hướng trục tròn Deton T35-4A-1.1

  2.870.000 VND
  (0)
 • Quạt hướng trục tròn Deton T35-4A-0.25

  Quạt hướng trục tròn Deton T35-4A-0.25

  1.900.000 VND
  (0)
 • Quạt hướng trục tròn Deton T40-4A-0.25

  Quạt hướng trục tròn Deton T40-4A-0.25

  2.045.000 VND
  (0)
 • Quạt hướng trục tròn Deton T40-4A-0.75

  Quạt hướng trục tròn Deton T40-4A-0.75

  2.445.000 VND
  (0)
 • Quạt hướng trục tròn Deton T40-5A-0.75

  Quạt hướng trục tròn Deton T40-5A-0.75

  2.840.000 VND
  (0)
 • Quạt hướng trục tròn Deton T40-6A-1.1

  Quạt hướng trục tròn Deton T40-6A-1.1

  3.656.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió tròn Deton DFC3B-4

  Quạt thông gió tròn Deton DFC3B-4

  1.399.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió tròn Deton DFC4B-4

  Quạt thông gió tròn Deton DFC4B-4

  1.470.000 VND
  (0)
 • Quạt thông gió tròn Deton DFC5B-4

  Quạt thông gió tròn Deton DFC5B-4

  1.699.000 VND
  (0)
 • Quạt thông gió tròn Deton DFC6B-4

  Quạt thông gió tròn Deton DFC6B-4

  2.140.000 VND
  (0)
 • Quạt hút xách tay Deton STHC-20

  Quạt hút xách tay Deton STHC-20

  1.476.000 VND
  (2)
 • Quạt hút xách tay Deton STHC-25

  Quạt hút xách tay Deton STHC-25

  1.615.000 VND
  (0)
 • Quạt hút âm trần Deton AT 300 khung 450 mm (không ống)

  Quạt hút âm trần Deton AT 300 khung 450 mm (không ống)

  1.080.000 VND
  (1)
 • Quạt hút âm trần Deton AT 600-1 khung 600 mm (không ống)

  Quạt hút âm trần Deton AT 600-1 khung 600 mm (không ống)

  1.420.000 VND
  (1)
 • Quạt hút âm trần Deton AT 600-2 khung 600 mm (không ống)

  Quạt hút âm trần Deton AT 600-2 khung 600 mm (không ống)

  1.870.000 VND
  (1)
 • Quạt hút xách tay Deton STHC-30

  Quạt hút xách tay Deton STHC-30

  1.870.000 VND
  (2)
 • Quạt hút thông gió vuông Deton FADC50-4

  Quạt hút thông gió vuông Deton FADC50-4

  1.650.000 VND
  (3)
 • Quạt hút thông gió vuông Deton FADC40-4

  Quạt hút thông gió vuông Deton FADC40-4

  1.290.000 VND
  (1)
 • Quạt sàn công nghiệp Deton FED 40

  Quạt sàn công nghiệp Deton FED 40

  1.090.000 VND
  (2)
 • Quạt hút thông gió Deton DF3GC-4

  Quạt hút thông gió Deton DF3GC-4

  1.650.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton DF4GC-4

  Quạt hút thông gió Deton DF4GC-4

  1.899.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton DF5GC-4

  Quạt hút thông gió Deton DF5GC-4

  2.599.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton DF6GC-4

  Quạt hút thông gió Deton DF6GC-4

  6.430.000 VND
  (0)
 • Quạt hút thông gió Deton SF3GC-4

  Quạt hút thông gió Deton SF3GC-4

  1.599.000 VND
  (0)
 • Quạt hút thông gió Deton SF4GC-4

  Quạt hút thông gió Deton SF4GC-4

  1.845.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton SF5GC-4

  Quạt hút thông gió Deton SF5GC-4

  2.499.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton SF6GC-4

  Quạt hút thông gió Deton SF6GC-4

  4.999.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF7G-4

  Quạt hút thông gió Deton TSF7G-4

  6.235.000 VND
  (0)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF8G-4

  Quạt hút thông gió Deton TSF8G-4

  8.500.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF5G-6

  Quạt hút thông gió Deton TSF5G-6

  3.700.000 VND
  (0)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF6G-6

  Quạt hút thông gió Deton TSF6G-6

  4.620.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF7G-6

  Quạt hút thông gió Deton TSF7G-6

  6.350.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF8G-6

  Quạt hút thông gió Deton TSF8G-6

  7.950.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF4G-2

  Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF4G-2

  2.760.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió cao áp Deton SF5GC-2

  Quạt hút thông gió cao áp Deton SF5GC-2

  3.370.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF6G-2

  Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF6G-2

  5.400.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton FQDC40-4E

  Quạt thông gió vuông Deton FQDC40-4E

  1.490.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton TFQD45-4E

  Quạt thông gió vuông Deton TFQD45-4E

  1.990.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton FQDC50-4E

  Quạt thông gió vuông Deton FQDC50-4E

  2.300.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton TFQD60-4E

  Quạt thông gió vuông Deton TFQD60-4E

  3.390.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton LADC40-4

  Quạt thông gió vuông Deton LADC40-4

  1.299.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton LADC45-4

  Quạt thông gió vuông Deton LADC45-4

  1.830.000 VND
  (1)
 • Quạt thổi di động Deton HVFC-60L

  Quạt thổi di động Deton HVFC-60L

  2.750.000 VND
  (2)
 • Quạt thổi di động Deton HVFC-90L

  Quạt thổi di động Deton HVFC-90L

  5.990.000 VND
  (2)
 • Quạt đảo trần Deton XDFC-45

  Quạt đảo trần Deton XDFC-45

  1.450.000 VND
  (1)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF3-4

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF3-4

  4.265.000 VND
  (1)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton SBFC4-4

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton SBFC4-4

  6.150.000 VND
  (1)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton SBFC5-4

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton SBFC5-4

  6.710.000 VND
  (2)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF6-4

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF6-4

  8.635.000 VND
  (2)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF7-6

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF7-6

  8.575.000 VND
  (2)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF8-6

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF8-6

  11.485.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-3.15A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-3.15A

  5.290.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-3.55A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-3.55A

  6.990.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-4A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-4A

  6.200.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-4A-2

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-4A-2

  7.690.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-5A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-5A

  7.750.000 VND
  (1)
2 3 4 » ( 4 )

Quạt Deton Đồng Hành Cùng Đối Tác

vinamilk
12
8
5
4
15
viettienvietlong
10
9
14
Thông tin liên hệ

Cty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Thành Công
ĐKKD số: 3603153805 - Do Sở KH-ĐT Đồng Nai cấp lần đầu 06/03/2014
VP đại diện: 114 Hương lộ 7, Bình Phước, Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3970 197
CN & Showroom : 19A Nguyễn Hữu Dật, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22 400 600
Hotline: 0934.080.949 - 0934.545.949 ( 08h - 17h từ Thứ 2 - Thứ 7)
E-mail Yêu cầu Báo giá - Đặt hàng: info@thanhcong-group.com
E-mail Yêu cầu hợp tác - CSKH: kinhdoanh@thanhcong-group.com

Nhận tin khuyến mãi
Copyright © All Rights Reserved 2018 by THANH CONG GROUP