Lịch Làm Việc Từ: Thứ 2 - Thứ 7 | Sáng từ 8H - 17H (028)38.124.112 - 0934080949
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

deton
Hotline Thành Công
images

Sản phẩm

 • Quạt hút âm trần Deton AT 300 khung 450 mm (không ống)

  Quạt hút âm trần Deton AT 300 khung 450 mm (không ống)

  1.080.000 VND
  (1)
 • Quạt hút âm trần Deton AT 600-1 khung 600 mm (không ống)

  Quạt hút âm trần Deton AT 600-1 khung 600 mm (không ống)

  1.420.000 VND
  (1)
 • Quạt hút âm trần Deton AT 600-2 khung 600 mm (không ống)

  Quạt hút âm trần Deton AT 600-2 khung 600 mm (không ống)

  1.870.000 VND
  (1)
 • Quạt hút xách tay Deton STHC-30

  Quạt hút xách tay Deton STHC-30

  1.870.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió vuông Deton FADC50-4

  Quạt hút thông gió vuông Deton FADC50-4

  1.740.000 VND
  (3)
 • Quạt hút thông gió vuông Deton FADC40-4

  Quạt hút thông gió vuông Deton FADC40-4

  1.740.000 VND
  (1)
 • Quạt sàn công nghiệp Deton FE 40

  Quạt sàn công nghiệp Deton FE 40

  1.250.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TDF3G-4

  Quạt hút thông gió Deton TDF3G-4

  1.650.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TDF4G-4

  Quạt hút thông gió Deton TDF4G-4

  1.930.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TDF5G-4

  Quạt hút thông gió Deton TDF5G-4

  2.500.000 VND
 • Quạt hút thông gió Deton TDF6G-4

  Quạt hút thông gió Deton TDF6G-4

  5.850.000 VND
 • Quạt hút thông gió Deton TSF3G-4

  Quạt hút thông gió Deton TSF3G-4

  1.500.000 VND
 • Quạt hút thông gió Deton TSF4G-4

  Quạt hút thông gió Deton TSF4G-4

  1.850.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF5G-4

  Quạt hút thông gió Deton TSF5G-4

  2.450.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF6G-4

  Quạt hút thông gió Deton TSF6G-4

  4.550.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF7G-4

  Quạt hút thông gió Deton TSF7G-4

  5.670.000 VND
 • Quạt hút thông gió Deton TSF8G-4

  Quạt hút thông gió Deton TSF8G-4

  7.540.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF5G-6

  Quạt hút thông gió Deton TSF5G-6

  3.500.000 VND
 • Quạt hút thông gió Deton TSF6G-6

  Quạt hút thông gió Deton TSF6G-6

  4.205.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF7G-6

  Quạt hút thông gió Deton TSF7G-6

  5.790.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió Deton TSF8G-6

  Quạt hút thông gió Deton TSF8G-6

  7.200.000 VND
 • Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF4G-2

  Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF4G-2

  2.960.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF5G-2

  Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF5G-2

  3.370.000 VND
  (1)
 • Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF6G-2

  Quạt hút thông gió cao áp Deton TSF6G-2

  5.400.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton FQDC40-4E

  Quạt thông gió vuông Deton FQDC40-4E

  1.490.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton TFQD45-4E

  Quạt thông gió vuông Deton TFQD45-4E

  1.990.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton FQDC50-4E

  Quạt thông gió vuông Deton FQDC50-4E

  2.300.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton TFQD60-4E

  Quạt thông gió vuông Deton TFQD60-4E

  3.390.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton LADC40-4

  Quạt thông gió vuông Deton LADC40-4

  1.235.000 VND
  (1)
 • Quạt thông gió vuông Deton LADC45-4

  Quạt thông gió vuông Deton LADC45-4

  1.950.000 VND
  (1)
 • Quạt thổi di động Deton HVFC-60L

  Quạt thổi di động Deton HVFC-60L

  2.750.000 VND
  (2)
 • Quạt thổi di động Deton HVFC-90L

  Quạt thổi di động Deton HVFC-90L

  5.990.000 VND
  (2)
 • Quạt đảo trần Deton XDFC-45

  Quạt đảo trần Deton XDFC-45

  1.450.000 VND
  (1)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF3-4

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF3-4

  4.600.000 VND
  (1)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF4-4

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF4-4

  6.400.000 VND
  (1)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF5-4

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF5-4

  6.990.000 VND
  (2)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF6-4

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF6-4

  9.100.000 VND
  (2)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF7-6

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF7-6

  9.300.000 VND
  (2)
 • Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF8-6

  Quạt đồng trục chống cháy nổ Deton TSBF8-6

  11.730.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-3.15A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-3.15A

  5.290.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-3.55A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-3.55A

  6.990.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-4A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-4A

  6.200.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-4A-2

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-4A-2

  7.690.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-5A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-5A

  7.750.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-5.6A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-5.6A

  8.960.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-6.3A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-6.3A

  9.520.000 VND
  (1)
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-7.1A

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Deton TBT35-7.1A

  11.800.000 VND
  (2)
 • Quạt trần công nghiệp Deton TICF-36H

  Quạt trần công nghiệp Deton TICF-36H

  29.800.000 VND
  (2)
 • Quạt trần công nghiệp Deton TICF-43H

  Quạt trần công nghiệp Deton TICF-43H

  31.090.000 VND
  (1)
 • Quạt trần công nghiệp Deton TICF-49H

  Quạt trần công nghiệp Deton TICF-49H

  31.710.000 VND
  (2)
 • Quạt trần công nghiệp Deton TICF-55H

  Quạt trần công nghiệp Deton TICF-55H

  40.265.000 VND
  (1)
 • Quạt trần công nghiệp Deton TICF-65H

  Quạt trần công nghiệp Deton TICF-65H

  41.750.000 VND
  (2)
 • Quạt trần công nghiệp Deton TICF-73H

  Quạt trần công nghiệp Deton TICF-73H

  42.180.000 VND
  (2)
 • Quạt đứng công nghiệp Deton DFP500-T

  Quạt đứng công nghiệp Deton DFP500-T

  1.590.000 VND
  (1)
 • Quạt đứng công nghiệp Deton DFP600-T

  Quạt đứng công nghiệp Deton DFP600-T

  1.660.000 VND
  (2)
 • Quạt đứng công nghiệp Deton DFP650-T

  Quạt đứng công nghiệp Deton DFP650-T

  1.720.000 VND
  (1)
 • Quạt đứng công nghiệp Deton DFP750-T

  Quạt đứng công nghiệp Deton DFP750-T

  1.850.000 VND
  (1)
 • Quạt treo công nghiệp Deton DFP500-TW

  Quạt treo công nghiệp Deton DFP500-TW

  1.380.000 VND
  (1)
 • Quạt treo công nghiệp Deton DFP600-TW

  Quạt treo công nghiệp Deton DFP600-TW

  1.475.000 VND
  (1)
 • Quạt treo công nghiệp Deton DFP650-TW

  Quạt treo công nghiệp Deton DFP650-TW

  1.543.000 VND
  (1)
2 3 4 » ( 4 )

Quạt Deton Đồng Hành Cùng Đối Tác

vinamilk
12
8
5
4
15
viettienvietlong
10
9
14
Thông tin liên hệ

Cty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Thành Công
ĐKKD số: 3603153805 - Do Sở KH-ĐT Đồng Nai cấp lần đầu 06/03/2014
VP đại diện: 114 Hương lộ 7, Bình Phước, Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3970 197 - Fax: (0251) 3970 187
CN & Showroom : 19A Nguyễn Hữu Dật, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại/Fax: (028) 38 12 41 12
Hotline: 0934.080.949 - 0934.545.949 ( 08h - 17h từ Thứ 2 - Thứ 7)
E-mail Yêu cầu Báo giá - Đặt hàng: info@thanhcong-group.com
E-mail Yêu cầu hợp tác - CSKH: kinhdoanh@thanhcong-group.com

Nhận tin khuyến mãi
Copyright © All Rights Reserved 2018 by THANH CONG GROUP